Online rezervácia

Nezáväznú rezerváciu je možné zabezpečiť osobne alebo telefonicky. Ak máte záujem o ubytovanie v našom penzióne, prosíme, kontaktujte nás v dostatočnom časovom predstihu.